Leren zwemmen met nadruk op veiligheid houdt in dat de zwemstijl en de zwemtechniek pas in een latere fase aan bod zullen komen.
Heel wat kinderen worstelen nu met het onder de knie krijgen van een technisch moeilijke slag als schoolslag en raken hierdoor gedemotiveerd.

Het kind kan zich perfect veiliger voelen met een andere slag bijvoorbeerld de crawl.  Wist u dat Vlaanderen alleen staat in het aanleren van de schoolslag als eerste zwemslag.
Vaak, in buurlanden, wordt als eerste slag de crawl aangeleerd.  MAAR, in Australië gaan ze nog veel verder. Daar leren de kinderen om eerst op hun zij de overkant te bereiken: de SIDE STROKE

U kan op ons rekenen tijdens de privé zwemles.  Belangrijk is dat signalen van kinderen tijdens de zwemles worden opgevangen en omgezet in ontspannen leren zwemmen, op welke manier dan ook.  Schoonheid in zwemmen komt zowieso in orde, veiligheid primeert.  De traditionele manier in combinatie met nieuwe invalshoeken kan verrijkend zijn bij het leren zwemmen.  Start to Swim Australian style :-), overigens wordt deze zwemstijl ook gebruikt wordt tijdens het reddend zwemmen, bij het redden van een drenkeling.prive zwemles beperking