" The water is your friend ....
  you don't have to fight with water,
 just share the same spirit as the water, and it will help you move. "


Drijven is een eigenschap het menselijk lichaam. Sommigen onder ons hebben een goed drijfvermogen, anderen minder. Dit heeft te maken met:

De soortelijke massa

Dit heeft te maken met de ‘relatieve dichtheid (= massa)’.  De dichtheid of soortelijke massa van een materiaal geeft weer hoeveel massa (kilogram) van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.
De soortelijke massa is afhankelijk van de temperatuur en de opgeloste stoffen bijvoorbeeld zout water zoals onder andere zeewater, heeft een hogere soortelijke massa. 
Ook de soortelijke massa van een mens speelt een rol aangezien de mens uit verschillende soorten weefsels is opgebouwd. De individuele verschillen tussen bepaalde personen ontstaan dus naargelang de hoeveelheid van diverse weefsels zoals botweefsel, vetweefsel, spierweefsel enz.
De soortelijke massa van de mens kan actief worden beïnvloed door het volume te vergroten en de massa nagenoeg gelijk te laten. Dit gebeurd door in te ademen
. Door inademing zetten de longen uit en stijgt dus het volume zonder dat de massa noemenswaardig wijzigt. Hierdoor zal de soortelijke massa van het lichaam kleiner worden.

prive zwemles bilzen

Zwaartekracht en opwaartse kracht

Op een lichaam werken in het water werken verschillende krachten: De zwaartekracht en de opwaartse kracht.

De zwaartekracht:

Elk lichaam, al dan niet ondergedompeld in een vloeistof, is onderhevig aan de zwaartekracht. De plaats van het zwaartepunt is zo bepaald dat aan weerszijden van het punt evenveel gewicht is. Aangezien het menselijk lichaam geen volledig symmetrisch en homogeen lichaam is, vallen het zwaartepunt en het geometrische middelpunt niet samen, maar neigt het zwaartepunt naar de zwaardere delen van het lichaam.
Het zwaartepunt ligt ten eerste rugwaarts, omdat de wervelkolom en de rugspieren een groter gewicht hebben dan de buikholte met de organen. Ten tweede ligt het zwaartepunt richting voeten omdat de benen een groter gewicht hebben dan de romp.

De opwaartse kracht:

In het water heeft het lichaam ook te maken met opwaartse kracht. Dit is de kracht die wordt uitgeoefend door het water. Volgens de wet van Archimedes: “ een lichaam ondergedompeld in een vloeistof ondervindt vanwege die vloeistof een verticale opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.” Het verplaatste water oefent dus een druk uit aan de onderkant die het lichaam als het ware omhoog drukt. Deze opwaartse drukkracht werkt in tegengestelde richting van de zwaartekracht.

De opwaartse kracht oefent druk uit op alle lichaamsdelen die zich in het water bevinden. Wanneer de duim, de armen of het hoofd uit het lichaam worden gehaald, dan wordt het ondergedompelde volume in het water kleiner en dus zal de opwaartse druk kleiner worden.

Leren zwemmen limburg

Drijfvermogen

Het drijfvermogen van een persoon is dus afhankelijk van alle hierboven besproken punten zoals soortelijke massa, lichaamssamenstelling, zwaartekracht en opwaartse kracht. De relatie tussen de soortelijke massa van water en van het lichaam dat ondergedompeld is in het water bepaalt of er sprake is van drijven  zweven of zinken.

In onze ervaringen tijdens het geven van privé zwemles en het leren zwemmen is het leren ontspannen in het water zeer belangrijk om zo veel mogelijk lichaam in het water te laten wegen, en te focussen op de voorwaartse glijbeweging van de handen (drijven) tijdens de zwembeweging. Hierdoor ‘hangen we niet vertikaal’ in het water waardoor er minder weerstand onstaat en we beter ‘vooruit gaan’.

Teveel kracht zetten bij de stuwbewiging is ‘not done’ omdat we hierdoor vertikaal uit het water gelift worden, waardoor we meer gaan ‘wegen’ omdat er meer massa van het lichaam uit het water is.

Tenslotte proberen we diep in te ademen en even onze adem vast te houden waardoor het longvolume vergroot en onze massa gelijk blijft. Het soortelijk gewicht zal hierdoor dalen ( zie ‘soortelijke massa’, hiervoor uitgelegd ).


prive zwemles drijven